Aleksander

ŚWIĘTY ALEKSANDER

Patronem wszystkich mężczyzn noszące to imię jest papież Aleksander I, który stał na czele Kościoła w wyjątkowo trudnych dla chrześcijan czasach. Przekazy o nim nie są jednoznaczne, jednak większość mówi o tym, że panujący w II wieku naszej ery, cesarz Hadrian, znany z ogromnej nienawiści do chrześcijan – nakazał uwięzić Aleksandra i innych wysokich rangą kapłanów. Byli oni poddawani najrozmaitszym, okrutnym torturom by wymusić na nich wyrzeczenie się wiary i oddanie pokłonu bogom rzymskim.

Ani Aleksander, ani jego współtowarzysze niedoli nie ugięli się jednak. Rozwścieczony Hadrian skazał ich zatem na śmierć poprzez wrzucenie do rozpalonego pieca. Wtedy wydarzył się cud – płomienie nie wyrządziły żadnemu z nich krzywdy. Niestety nie zmieniło to decyzji cesarza, który by mieć pewność, że w końcu pozbawi ich życia – nakazał publicznie ściąć im głowy.

Święty Aleksander wprowadził zwyczaj używania wody święconej, a także wytwarzania hostii z chleba przaśnego. Przypisuje się mu także nakaz ściągania przez mężczyzn nakryć głowy podczas przebywania w kościele.