Adam

Adam

Adam

HISTORIA IMIENIA ADAM To imię ma kilka źródłosłowów. Pierwszym źródłem będzie słowo z języka hebrajskiego „adam”, które oznacza „człowiek, ludzie” ; słowo z tego samego języka brzmiące „adhamah” oznaczające „ziemię”. Drugim źródłem będzie język sumeryjski i wyraz ada-mu, czyli „mój ojciec”. Trzecim język akadyjski ze słowem „ad-mu” oznaczający „stworzony, zrodzony”. Najpopularniejszą tezą jest pierwsze znacznie […]

Read More →

Read More →

Top