Dorota

Dorota

Dorota

HISTORIA IMIENIA DOROTA Imię to ma swoje źródło w języku greckim. Pochodzi od dwóch słów – DORON, które oznacza „dar” oraz THEOS, tzn. „bóg”, czyli kobieta, która „urodzona jako dar boży”. Zbliżone do męskiego imienia Teodor. Legenda o Św. Dorocie – męczennicy, mówi, że przywołała anioła z darami od Boga dla niedowiarków. Miała ona w […]

Read More →

Read More →

Top