Znaczenie imion

IMIONA !

Każdy człowiek ma jakieś imię. „Imię” pochodzi od łacińskiego słowa „nomen”. To nieodłączna część naszego wizerunku. Rodzice nadają je dziecku zwykle według swojego upodobania, a nie znaczenia, które dziś są już znane. Imię bez wątpienia wpływa na charakter człowieka, gdyż każde imię jest wyposażone w cechy oddziaływujące na jednostkę. Dawniej imion nie nadawano raz na zawsze, lecz zmieniano je wraz kiedy człowiek przechodził pewne etapy w życiu m.in. postrzyżyny, inicjacja. Było nadawane jako błogosławieństwo na przyszłość. Imię wzięło się od przezwiska, jakie pasowało do danej osoby, jej cech zewnętrznych lub zawodu jaki wykonywała. Pierwotnie imię służyło po prostu do komunikacji – dawały możliwość określenia danej osoby, co pozwoliło na bezpośrednie zwrócenie się do kogoś.

Imiona męskie i żeńskie

Na stronie znaczenie-imion.net znajdziecie Państwo znaczenie imion żeńskich, jak i męskich. Tych bardziej i tych mniej popularnych, tych częściej i tych rzadziej występujących. Mamy nadzieję, że serwis pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące znaczenia imion.

Ważnym momentem dla Polski był Chrzest, który spowodował napływ imion chrześcijańskich wywodzących się z Biblii. Wówczas imiona zaczynały pełnić rolę nie tylko identyfikacyjną, ale magiczną – nadają określone cechy oraz odpędzają zło. Pozycję imion chrześcijańskich utrwalił Sobór Trydencki, który zakazywał innych imion niżeli chrześcijańskie.

W średniowieczu człowieka określano jednym słowem pochodzące raczej od przydomku. Nie istniało nazwisko. Współczesne znaczenie wyrazu imię jak i nazwisko utrwaliło się w XIX wieku. Również w XIX wieku poczyniono pierwszy spis imion, po jakim okazało się, że imiona niechrześcijańskie nie są w większości, ale te staropolskie o rodowodzie pogańskim.

Dawniej sposób nadawania imienia, był przecież uwarunkowany kręgiem kulturowym, tradycją oraz wierzeniami ludowymi. Funkcją języka jest komunikowanie, stąd wpływy z innych krajów. W zależności od kontaktów z danym językiem kształtowało się nazewnictwo. Do cech wyróżniających imiona słowiańskie na tle innych jest to, że nie odwołują się do imion bogów.

Dziś w naszym kraju istnieje ponad tysiąc razy mniej imion niż nazwisk. Jakie czynniki o tym zadecydowały? Szczególnie chodzi tutaj o łatwość zapamiętania ograniczonej liczby imion bez potrzeby zmiany nazwisk.